ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, Τ. Κ. 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

2371024200, 24300

Ώρες λειτουργίας:            Δευτέρα - Παρασκευή:                7.30 πμ. - 15.30 μμ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

E-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Copyright © 2021 Powered by Knowledg A.E

Υποέργο 1 Πράξης: «Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Υποδομής και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ