13ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Απριλίου - Μαΐου 2024

12ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2024

11ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Δεκέμβριος 2023 - Ιανουάριος 2024

10ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Οκτώβριος -Νοέμβριος 2023

9ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Αύγουστος 2023 - Σεπτέμβριος 2023

8ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Ιουνίου 2023 - Ιουλίου 2023

6ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023

5ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Δεκέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023

4ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022

3ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2022

1o ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Απρίλιος - Μάϊος 2022

11ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Απρίλιος 2023 - Μάιος 2023

12ο ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ για το 2μηνο Απρίλιος 2023 - Μάιος 2023